για &

Διαμονή

16 m²     2 άτομα    1 διπλό κρεβάτι
16 m²    2 άτομα    1 διπλό κρεβάτι
16 m²     4-5 άτομα     2 διπλά κρεβάτια &1 μονό κρεβάτι
20 m²     2 άτομα    1 διπλό κρεβάτι
20 m²    2-3 άτομα    1 διπλό κρεβάτι & 1 μονό κρεβάτι
20 m²     4 άτομα    1 διπλό κρεβάτι & 2 μονά κρεβάτια
 30 m²     4-5 άτομα     2 διπλά κρεβάτια & 1 μονό κρεβάτι